Kontakt

För beställning och kontakt med våra arbetsledare:

Skriv ut kontaktlista

Stefan

Stefan Jansson

Arbetsledning

Kjell

Kjell Pettersen

Arb. ledning/svetsansvarig

Ove Persson

Servicemekaniker

Magnus Jibbefors

Servicemekaniker